Technická zpráva

Technická zpráva popisuje současný stav řešeného území a následné navrhované zpracování,  specifikaci rostlin, výkaz výměr, technologii zakládání výsadeb a následnou péči o realizované dílo. Součástí technické zprávy je fotodokumentace navrhovaných rostlin.

 

Kontakt

Ing. Lucie Kapitánová Malá 551
Liberec 25
463 12
+420 606 304 840
+420 775 057 080
luciekapitanova@seznam.cz